Καλη εβδομάδα! Τα μπάνια συνεχίζονται, εμείς όμως εδώ δυνατά και όμορφα με το Adobe Photoshop στην παρέα μας! Σήμερα θα δημιουργήσουμε ένα πολύ όμορφο φόντο για την επιφάνεια εργασίας μας, χρησιμοποιόντας μόνο μια βούρτσα και πολύ φαντασία! 

Καλό μάθημα :Ρ