Η μαγεία του απόλυτου ελέγχου!

Τα Layer Comps υπάρχουν εδώ και πάρα πολλές εκδόσεις στο Adobe Photoshop και μας επιτρέπουν να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του Layer Panel! Δυστυχώς όμως ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί μαζί τους. Προσωπικά θεωρώ ότι τα Layer Comps αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του Adobe Photoshop το οποίο ίσως είναι το πιο αδικημένο απ’όλα τα υπόλοιπα στοιχεία.

Ενα σημαντικό μάθημα

Τα Layer Comps γίνονται πολύτιμα στις περιπτώσεις τις οποίες θέλετε να εμφανίσετε συγκεκριμένες καταστάσεις των layers χωρίς να χρειαστεί να το κάνετε χειροκίνητα κάθε φορά! Προσωπικά χρησιμοποιώ το πανελ των “Layer Comps” κάθε φορά που θέλω να παρουσιάσω ένα web site, έναν άνθρωπο με διαφορετικά ρούχα (όπως στο σημερινό μάθημα) και δεν έχω την όρεξη να ανοιγοκλείνω layers και να αλλάζω τις εικαστικές τους καταστάσεις.

Γιατί ο “επαγγελματίας” στο Photoshop φαίνεται μέσα από τέτοια πράγματα!

Καλό μάθημα :Ρ