Σήμερα στο 1 Λεπτό με το Adob Photoshop θα ασχοληθούμε με τις βούρτσες και θα δούμε μερικές απο τις ιδιοτητές τους για να μάθουμε πως να παίρνουμε το καλύτερο αυτές!

Καλό μάθημα :Ρ