Δαμάζοντας τα Frame Rates στα Video μας!

Posterize Effect Premiere

Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα αρκετά σημαντικό θέμα στην επεξεργασία βίντεο το οποίο έχει να κάνει με τα frame rates και την μεταβολή τους απευθείας μέσα από το Adobe Premiere. Τα frame rates per second (fps) δημιουργούν την κίνηση σε ένα βίντεο. Όσο περισσότερο fps υπάρχουν σε ένα βίντεο, τόσο πιο ομαλή και λεπτομερή εμφάνιση έχει το βίντεο μας. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες χρειαζόμαστε περισσότερα ή λιγότερα fps σε ένα video.

Μαθαίνοντας το Posterize Effect στο Premiere

Το να μπορέσει κάποιος να "δαμάσει" τα "fps" αυτομάτως σημαίνει ότι μπορεί να μεταβάλλει την ομαλή ή την κοφτή κίνηση σε ένα βίντεο. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να μετατρέψουμε ένα βίντεο σε πιό "κοφτό" ή πιο ομαλό και αυτό μπορεί να γίνει με μεγάλη ευκολία με χρήση του "Posterize Effect" στο Adobe Premiere, χωρίς να μεταβληθεί η διάρκεια του εκάστοτε βίντεο.

Καλό μάθημα :Ρ