Τρίτο Βασικό Μάθημα Google Sketchup

Φίλες και φίλοι του teachme.gr, προχωρώντας στο 3ο βασικό μάθημα του Sketchup θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε ένα αντικείμενο, ένα έπιπλο για την ακρίβεια, βλέποντας το και αντιγράφοντας το μέσα από μια φωτογραφία ενός καταλόγου. Θα μάθουμε κάτι που ίσως είναι τo πιο δύσκολο σε κάθε πρώτη μας δημιουργία, το ξεκίνημα, το πως μπορούμε δηλαδή να ξεκινήσουμε από το μηδέν να δημιουργούμε και βεβαίως τεχνικές που θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Καλό μάθημα! :)