Οι μάσκες στο Adobe After Effects μπορούν να γίνουν πολύ δημιουργικές, όλοι μας έχουμε δει σε διάφορα διαφημιστικά αρκετά γραφικά να αλλάζουν μορφή και απο ένα αντικείμενο να γίνονται κάτι διαφορετικό, αυτό συνήθως γίνεται μέσα απο το Adobe After Effects και κυρίως γίνεται με την βοήθεια του Mask Interpolation. Μιας πολύ ιδιαίτερης και αποκλειστικής λειτουργίας του Adobe  After Effects που θα μας κάνει να δούμε ακόμη και τα πιο απλά με "άλλο" μάτι!

Καλό μάθημα :Ρ

Δείτε ένα ελάχιστο δείγμα της τεχνικής