Δεύτερο Βασικό Autocad.

Φίλες και φίλοι το δεύτερο βασικό μάθημα για το AutoCAD είναι εδώ. Γυρνώντας για λίγο στα σχολικά μας χρόνια θα μάθουμε και πάλι να σχεδιάζουμε τετράγωνα, παραλληλόγραμμα και κύκλους με έναν όμως πιο σύγχρονο τρόπο! Σήμερα λοιπόν θα μπούμε λίγο πιο βαθιά στην φιλοσοφία του προγράμματος της Autodesk αναλύοντας κάποια από τα εργαλεία σχεδιασμού, κυρίως των βασικών γεωμετρικών σχημάτων, αλλά και ένα σύνολο βοηθητικών εργαλείων που κάνουν τον σχεδιασμό πιο σωστό αλλά και αρκετά πιο απλό και γρήγορο. Βεβαίως θα δούμε και ένα μέρος ( Δεύτερο Βασικό μάθημα Autocad ) από την διαχείριση των αντικειμένων που σχεδιάζουμε ώστε να μπορούμε να τα μετακινούμε ή να τα περιστρέφουμε στον χώρο. Είναι ένα μάθημα απαραίτητο για την συνέχεια ώστε να έχουμε τις γνώσεις και την ευχέρεια να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένα σχέδια.

Καλό μάθημα!

Autodesk Autocad