Το υλικολογισμικό Sony A1 2.00 που ανακοινώθηκε τις προάλλες αποσύρθηκε λόγω:

Επιβεβαιώθηκε ότι ορισμένα προϊόντα που έχουν ενημερωθεί στην έκδοση 2.00 ενδέχεται να μην μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο.Λόγω αυτού του προβλήματος, έχουμε αναστείλει την ενημέρωση. (29 Μαρτίου 2024)

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές πότε η Sony θα αναδημοσιεύσει τη σταθερή ενημέρωση υλικολογισμικού.

Μεταφρασμένο κείμενο απο sonyaddict