Δημιουργία Κειμένου από Χάρακες

rulers-text-effect-photoshop