Κείμενο με Σχοινί στο Illustrator

Γράφοντας με Σχοινί! | Μάθημα Illustrator