Λογότυπο στο Adobe Illustrator

Μάθημα Ιllustrator: 3d και Minimal Λογότυπο στο Adobe Illustrator