Διαχείριση του Lightroom καταλόγου

Ρυθμίσεις που πρέπει να γνωρίζουμε για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω την σωστή χρήση και διαχείρηση των φωτογραφικών μας αρχείων μέσα στον κατάλογο του Lightroom. Ένα πολύ σημαντικό Περισσότερα...