Πέμπτο Βασικό μάθημα στην Javascript

Τελευταίο μάθημα και έχετε πλέον μάθει τα βασικά από javascript. Κλείνουμε σήμερα με events και πως να κοιτάμε για λάθη, καθώς και cross-browser compatibility. Ελπίζω να τα κατάφερα καλά για αυτή τη μικρή σειρά και δεσμεύομαι να Περισσότερα...