Μαθαίνοντας το Focus Stacking στο Photoshop

Όταν το Macro δεν είναι “καθαρό”! Σήμερα στο Adobe Photoshop θα ασχοληθούμε με macro φωτογραφίες και πως θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να επαναφέρουμε τις λεπτομέρειες μία λήψης με χρήση της τεχνικής του “Focus Stacking”! Περισσότερα...