Κάμερες Ασφαλείας | Maxon Cinema 4D

Η “Δική μας πόλη” δεν θα μπορούσε να μην έχει τις δικές της κάμερες ασφαλείας και ετσι σήμερα θα δούμε πως θα δημιουργήσουμε τις κάμερες που θα μας προσέχουν σαν ένας άλλος big brother στο Maxon Cinema 4D!

Κάμερες Ασφαλείας | Maxon Cinema 4D

Καλό μάθημα :Ρ

[private]

Κατεβάστε τα αρχεία του μαθήματος

Κατεβάστε το μάθημα [download#23]

[/private]