Η Canon κυκλοφορεί το νέο firmware v1.4.1 για το EOS R3

Η Canon διόρθωσε ένα σφάλμα στο firmware v1.4.0 για το Canon EOS R3 και κυκλοφόρησε την έκδοση 1.4.1. Εάν δεν έχετε κάνει αναβάθμιση σε 1.4.0, αυτό το νέο firmware θα προσθέσει τις ακόλουθες δυνατότητες και διορθώσεις.

Η έκδοση firmware v1.4.1 ενσωματώνει τις ακόλουθες βελτιώσεις και διορθώσεις:

 1. Προσθέτει υποστήριξη για το Speedlite EL-5.*
  Η αυτόματη ρύθμιση της έντασης φωτός της βοηθητικής δέσμης AF δεν υποστηρίζεται.
 2. Προσθέτει το [Register people priority] στο μενού της κάμερας.
  Τα προεγγεγραμμένα άτομα μπορούν πλέον να εντοπίζονται και να παρακολουθούνται με προτεραιότητα.
  Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί εάν τα πρόσωπα είναι πολύ μικρά για ανίχνευση. Σε προφίλ ή στραμμένα υπό γωνία ή μερικώς κρυμμένα. για σκηνές όπου το θέμα κινείται. ή λόγω συγκεκριμένων περιβαλλόντων λήψης.
 3. Προσθέτει [Αποθήκευση/φόρτωση επικοινωνίας. ρυθμίσεις στην κάρτα] στο μενού της κάμερας.
  Οι ρυθμίσεις δικτύου μπορούν πλέον να μεταφερθούν μεταξύ καμερών του ίδιου μοντέλου.
 4. Προσθέτει το [Panning Assist] στο μενού της κάμερας. Όταν χρησιμοποιείται συμβατός φακός για πανοραμικές λήψεις. Εφαρμόζεται σταθεροποίηση εικόνας και διόρθωση θολώματος θέματος κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
 5. Βελτιώνει τη ρύθμιση Αυτόματη Ισορροπία Λευκού (AWB) για να μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται για να αντανακλάται το αποτέλεσμα AWB στην οθόνη του σκοπεύτρου της κάμερας όταν κοιτάζετε μέσα από το σκόπευτρο.
 6. Προσθέτει Προστασία εικόνων κατά τη διάρκεια του [FTP Transfer] στο μενού της κάμερας. Οι εικόνες που μεταφέρονται μέσω FTP μπορούν πλέον να προστατεύονται αυτόματα. Ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει εάν οι εικόνες έχουν ήδη μεταφερθεί μέσω FTP.
 7. Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο μπορεί να παρουσιαστεί το “Error 70” κατά τη χρήση της κάμερας με συγκεκριμένους φακούς EF μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού της κάμερας στην Έκδοση 1.4.0.
 8. Διορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί η αρχική απόδοση παρακολούθησης του Servo AF ανάλογα με τις συνθήκες λήψης κατά την εκτέλεση συνεχών λήψεων υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό κλείστρο μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού της κάμερας στην Έκδοση 1.4.0.
 9. Διορθώνει μικρά προβλήματα.