Φώτα, κάμερα, πάμε!

Συνεχίζω δυναμικά την παρουσίαση της συνεργασίας του Adobe After Effects CC και του Cinema 4D Lite. Μιας συνεργασίας η οποία έχει έρθει για να αλλάξει μια και καλή τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούσαμε 3D Video Animation στο παρελθόν!

Συνεργασία After Effects & Cinema 4D Μέρος 3ο

Στο τρίτο μέρος της συνεργασίας του After Effects & Cinema 4D θα δούμε την χρήση των καμερών και των φωτισμών στο Cinema 4D. Έτσι με έναν άκρως δυναμικό τρόπο θα δούμε πως οι ρυθμίσεις μας μέσα στο ένα πρόγραμμα, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στο άλλο πρόγραμμα!

Γνωριμία με την εφαρμογή του C4D!

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το Cinema 4D Lite θα πρέπει να δούμε και μερικά βασικά ως προς την δημιουργία 3d αντικειμένων. Έτσι σήμερα θα δημιουργήσουμε μία βάση με 2 τρόπους για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε το λογότυπο που είχαμε φτιάξει στο προηγούμενο βήμα!

Καλό μάθημα :Ρ

Το μάθημα και όλος ο κύκλος παρέχεται πλέον σαν ιδιαίτερο μάθημα μέσα από το eshop του teachme.gr.