Όλοι μας έχουμε δει πολύ όμορφα στατιστικά στην τηλεόραση και σε περιοδικά ή εφημερίδες. Για παράδειγμα τρισδυάστατες πίτες ή πίνακες που δείχνουν την πρόοδο κάποιων στοιχείων. Γραφικά που εκτός του ότι είναι πολύ όμορφα και “ψαρωτικά”, φαντάζουν πολύ δύσκολα να δημιουργηθούν… Σήμερα στο μάθημα για το Adobe Illustrator CS5, θα καταρρίψουμε αυτόν τον μύθο. Θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε 3D γραφικά στατιστικής που όχι μόνο θα είναι πολύ όμορφα, αλλά θα μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές τους και εκείνα αυτόματα να αλλάξουν σύμφωνα με τα νέα στοιχεία!!! Έτσι θα κερδίζουμε χρόνο, θα γλιτώνουμε κόπο και δεν θα χρειαστεί να γνωρίζουμε κάποιο 3D πρόγραμμα για να τα δημιουργήσουμε. Ένα απλό δείγμα είναι το σημερινό μάθημα, για το τι είναι ικανό να κάνει το Adobe Illustrator CS5.

Καλό μάθημα :Ρ