Σήμερα θα δούμε στο τέλευταίο “καλοκαιρινό” μάθημα στο 1 λεπτό με το Adobe Photoshop πως θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας ετικέτες για τα μπουκάλια μας και έτσι, με την βοήθεια των Smart Objects να το καταφέρουμε πολύ εύκολα!

Καλό μάθημα :Ρ

[private]
[/private]